Το φίλτρο TF1 Omega είναι συμβατό με όλα τα χημικά προϊόντα επεξεργασίας νερού;

Το φίλτρο Omega TF1 δεν είναι συμβατό μόνο με όλα τα προϊόντα Fernox, αλλά είναι επίσης σχεδιασμένο να λειτουργεί ως σημείο δοσολόγησης για οποιαδήποτε προϊόντα Fernox Express.

Σε περιπτώσεις όπου αφαλατωμένο ή αποσκληρυμένου νερού χρησιμοποιείται μια ποιότητα αντιοξειδωτικό πρέπει να αποτραπεί η διάβρωση. Η TF1 Omega Φίλτρο προσφέρει ένα βολικό και γρήγορο τρόπο παρουσιάζουμε ένα αντιοξειδωτικό μέσα στο σύστημα, χωρίς ακαταστασία ή κόπο.