Ποια είναι τα οφέλη από τη χρήση του TF1 Omega φίλτρο;

Η TF1 Omega Φίλτρο συλλέγει όλα τα είδη διάβρωσης, η κλίμακα και η εγκατάσταση υπολείμματα.

Για την πρόληψη των μολυσματικών αυτών να κυκλοφορεί μέσα σε ένα σύστημα θέρμανσης, επίπεδα ενεργειακής απόδοσης είναι βελτιστοποιημένες και την ταλαιπωρία ενός συστήματος κατανομής, σε συνδυασμό με μια σημαντική επισκευή ή αντικατάσταση του κόστους μπορεί να αποφευχθεί.