Υγρά μεταφοράς θερμότητας

Η Fernox διαθέτει μια σειρά από προϊόντα επεξεργασίας νερού, τα οποία όχι μόνο προστατεύουν το σύστημα από ζημιές αλλά και βελτιώνουν την απόδοση μεταφοράς θερμότητας για να μεγιστοποιήσουν την ενεργειακή απόδοση και να ελαχιστοποιήσουν τη χρήση καυσίμων.