Διαχείριση Νερού Ανανεώσιμων

Η ανάπτυξη νέων τεχνικών αξιοποίησης των φυσικών πόρων και η μετατροπή τους σε ενέργεια έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Αυτή η στροφή προς την αειφόρο ενέργεια έχει επηρεάσει τη βιομηχανία οικιακής θέρμανσης και οι εναλλακτικές μέθοδοι για τη θέρμανση του σπιτιού αυξάνονται σε δημοτικότητα. Η Fernox διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην εξασφάλιση της επιτυχίας της ανανεώσιμης τεχνολογίας κεντρικής θέρμανσης με νερό, αναπτύσσοντας την επόμενη γενιά προϊόντων επεξεργασίας νερού. Αυτά τα προϊόντα προστατεύουν το υλικό των συστημάτων ηλιακής θερμικής αντλίας και αντλιών θερμότητας προσφέροντας πλήρη προστασία από τη διάβρωση, το άσβεστος και τη μικρο βακτηριακή μόλυνση, καθώς και τις βελτιωμένες ιδιότητες μεταφοράς θερμότητας.