Διασφάλιση ποιότητας

Fernox είναι υπερήφανη για την καταγραφή της ποιότητας και τη δέσμευσή της να διατηρήσει τα υψηλότερα πρότυπα τηρώντας αναγνωρισμένων ποιοτικών μεθόδων και πρωτοκόλλων.

Fernox βλέπει τη δέσμευσή της για την υψηλή ποιότητα και την περαιτέρω απόδειξη για τον πρωτοποριακό και καινοτόμο προσέγγιση για την αριστεία. Η ποιότητα θα είναι πάντοτε μεταξύ της εταιρείας βασικές προτεραιότητες, εξασφαλίζοντας ότι τα προϊόντα και υπηρεσίες εξακολουθούν να είναι το καλύτερο στην κατηγορία του.