Καθαριστικά

Οι καθαριστές διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην αποκατάσταση της ενεργειακής απόδοσης των υφιστάμενων συστημάτων κεντρικής θέρμανσης. Ομοίως, η αφαίρεση των συντριμμιών, των συγκολλήσεων και των υπολειμμάτων ροής από νέες εγκαταστάσεις βελτιστοποιεί την απόδοση ενός συστήματος και επεκτείνει τη διάρκεια ζωής του λέβητα.