Εξοπλισμός

Η Fernox παρέχει μια σειρά εξοπλισμού για τον καθαρισμό, τη δοσολογία και την προστασία των συστημάτων θέρμανσης. Η σειρά περιλαμβάνει τόσο μαγνητικούς όσο και ηλεκτρολυτικούς αναστολείς αλάτων και μηχανήματα με ισχυρή έκπλυση, ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της αγοράς, στις βέλτιστες πρακτικές και στις νομοθετικές απαιτήσεις.

Country