Εξοπλισμός

Η Fernox παρέχει μια σειρά εξοπλισμού για τον καθαρισμό, τη δόση και την προστασία των συστημάτων θέρμανσης. Η σειρά περιλαμβάνει τόσο τους Μαγνητικούς και Ηλεκτρολυτικούς Μειωτήρες Κλίμακας όσο και τις μηχανές εκτόνωσης ισχύος για την ικανοποίηση των απαιτήσεων της αγοράς, των βέλτιστων πρακτικών και των νομοθετικών απαιτήσεων.