Εξοπλισμός

Η Fernox παρέχει μια σειρά εξοπλισμού για τον καθαρισμό, τη δοσολογία και την προστασία των συστημάτων θέρμανσης. Η σειρά περιλαμβάνει τόσο μαγνητικούς όσο και ηλεκτρολυτικούς αναστολείς αλάτων και μηχανήματα με ισχυρή έκπλυση, ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της αγοράς, στις βέλτιστες πρακτικές και στις νομοθετικές απαιτήσεις.

Powerflow Flushing Machine MKIII Euro 230V

Το Powerflow Flushing Machine MKIII αποτελεί ένα μηχάνημα δυναμικής έκπλυσης το οποίο χρησιμοποιεί μία στοχευμένη ισχυρή ροή φρέσκου νερού για την αφαίρεση λάσπης, αλάτων και

View Product »

Country