Τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Heat Transfer Fluid HP-15 20 Litre

Ένας μη-τοξικός, έτοιμος προς χρήση υγρός θερμικός φορέας με αναστολείς για χρήση σε Αντλίες Θερμότητας Αέρα και Εδάφους. Το προϊόν είναι σχεδιασμένο να προστατεύει από

View Product »

Heat Transfer Fluid HP-15c 20 Litre

Μη-τοξικός, έτοιμος προς χρήση συμπυκνωμένος υγρός θερμικός φορέας για χρήση σε Αντλίες Θερμότητας Αέρα και Εδάφους. Το προϊόν είναι σχεδιασμένο να προστατεύει από διάβρωση και

View Product »

Heat Transfer Fluid HP-5 20 Litre

Μη-τοξικός, έτοιμος προς χρήση υγρός θερμικός φορέας για Αντλίες Θερμότητας Αέρα και Εδάφους και συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης. Το προϊόν είναι σχεδιασμένο να προστατεύει από διάβρωση

View Product »

Heat Transfer Fluid HP-5c 10 Litre

Μη-τοξικός, συμπυκνωμένος υγρός θερμικός φορέας για Αντλίες Θερμότητας Αέρα και Εδάφους και συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης. Το προϊόν είναι σχεδιασμένο να προστατεύει από διάβρωση και ασβεστούχα

View Product »

Heat Transfer Fluid HP-5c 20 Litre

Μη-τοξικός, συμπυκνωμένος υγρός θερμικός φορέας για Αντλίες Θερμότητας Αέρα και Εδάφους και συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης. Το προϊόν είναι σχεδιασμένο να προστατεύει από διάβρωση και ασβεστούχα

View Product »

Country