Τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Heat Transfer Fluid HP-15 20 Litre

Ένας μη-τοξικός, έτοιμος προς χρήση υγρός θερμικός φορέας με αναστολείς για χρήση σε Αντλίες Θερμότητας Αέρα και Εδάφους. Το προϊόν είναι σχεδιασμένο να προστατεύει από

Προβολή Προϊόντος »

Heat Transfer Fluid HP-15c 20 Litre

Μη-τοξικός, έτοιμος προς χρήση συμπυκνωμένος υγρός θερμικός φορέας για χρήση σε Αντλίες Θερμότητας Αέρα και Εδάφους. Το προϊόν είναι σχεδιασμένο να προστατεύει από διάβρωση και

Προβολή Προϊόντος »

Heat Transfer Fluid HP-5 20 Litre

Μη-τοξικός, έτοιμος προς χρήση υγρός θερμικός φορέας για Αντλίες Θερμότητας Αέρα και Εδάφους και συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης. Το προϊόν είναι σχεδιασμένο να προστατεύει από διάβρωση

Προβολή Προϊόντος »

Heat Transfer Fluid HP-5c 10 Litre

Μη-τοξικός, συμπυκνωμένος υγρός θερμικός φορέας για Αντλίες Θερμότητας Αέρα και Εδάφους και συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης. Το προϊόν είναι σχεδιασμένο να προστατεύει από διάβρωση και ασβεστούχα

Προβολή Προϊόντος »

Heat Transfer Fluid HP-5c 20 Litre

Μη-τοξικός, συμπυκνωμένος υγρός θερμικός φορέας για Αντλίες Θερμότητας Αέρα και Εδάφους και συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης. Το προϊόν είναι σχεδιασμένο να προστατεύει από διάβρωση και ασβεστούχα

Προβολή Προϊόντος »

TF1 Antifreeze Valve 1 1/4″

Η Αντιψυκτική βαλβίδα Fernox TF1 είναι ειδικά σχεδιασμένη για την προστασία των συστημάτων θέρμανσης με αντλίες θερμότητας αέρα και εδάφους με βάση το νερό. Σε

Προβολή Προϊόντος »

TF1 Antifreeze Valve 28mm

Η Αντιψυκτική βαλβίδα Fernox TF1 είναι ειδικά σχεδιασμένη για την προστασία των συστημάτων θέρμανσης με αντλίες θερμότητας αέρα και εδάφους με βάση το νερό. Σε

Προβολή Προϊόντος »

TF1 Sigma HP Filter

Ειδικά σχεδιασμένο για την προστασία των αντλιών θερμότητας αέρα και εδάφους, το TF1 Sigma HP Filter αφαιρεί αποτελεσματικά όλους τους τύπους υπολειμμάτων από ανανεώσιμα συστήματα

Προβολή Προϊόντος »

TF1 Sigma HP Filter

Ειδικά σχεδιασμένο για την προστασία των αντλιών θερμότητας αέρα και εδάφους, το TF1 Sigma HP Filter αφαιρεί αποτελεσματικά όλους τους τύπους υπολειμμάτων από ανανεώσιμα συστήματα

Προβολή Προϊόντος »

TF1 Sigma HP Filter

Ειδικά σχεδιασμένο για την προστασία των αντλιών θερμότητας αέρα και εδάφους, το TF1 Sigma HP Filter αφαιρεί αποτελεσματικά όλους τους τύπους υπολειμμάτων από ανανεώσιμα συστήματα

Προβολή Προϊόντος »

TF1 Sigma HP Filter

Ειδικά σχεδιασμένο για την προστασία των αντλιών θερμότητας αέρα και εδάφους, το TF1 Sigma HP Filter αφαιρεί αποτελεσματικά όλους τους τύπους υπολειμμάτων από ανανεώσιμα συστήματα

Προβολή Προϊόντος »

TF1 Sigma HP Filter

Ειδικά σχεδιασμένο για την προστασία των αντλιών θερμότητας αέρα και εδάφους, το TF1 Sigma HP Filter αφαιρεί αποτελεσματικά όλους τους τύπους υπολειμμάτων από ανανεώσιμα συστήματα

Προβολή Προϊόντος »

Country