Στεγανοποιητικά Διαρροών

Η απώλεια πίεσης μέσα σε ένα σύστημα κεντρικής θέρμανσης οφείλεται συχνά σε μικρές διαρροές, αρμούς κλαδάσματος ή σε σωλήνες χωρίς σωλήνες που παράγονται ως αποτέλεσμα εσωτερικής διάβρωσης μέσα στο σύστημα. Είναι αξιοσημείωτα δύσκολο να βρεθεί και να σφραγιστεί σε μη προσβάσιμες περιοχές, ένα εσωτερικό στεγανοποιητικό στεγανότητας είναι σε θέση να αναζητήσει και να σφραγίσει τις μικροσκοπικές τρύπες αποτελεσματικά.