Εμπορικό εύρος

Σχεδιασμένη για χρήση σε ελαφρά εμπορικά συστήματα θέρμανσης και ψύξης, η σειρά εμπορικών προϊόντων HVAC της Fernox καθαρίζει και προστατεύει από τη διάβρωση και τη συσσώρευση αλάτων. Χάρη στις υψηλής απόδοσης, συμπυκνωμένες φόρμουλες, οι εγκαταστάτες μπορούν να επωφεληθούν από βολικά στη χρήση προϊόντα με οικονομικότερο μέγεθος που είναι ιδανικά για μεγαλύτερες εγκαταστάσεις.

Antifreeze Protector Alphi-11 25L

Το Antifreeze Protector Alphi-11 αποτελεί ένα συνδυαστικό προϊόν αντιψυκτικού και αναστολέα, το οποίο παρέχει προστασία κατά της εσωτερικής διάβρωσης και του σχηματισμού ασβεστούχων αλάτων σε

Προβολή Προϊόντος »

Protector F1 10L

Το Protector F1 προστατεύει από τη διάβρωση και το σχηματισμό αλάτων σε ελαφρά εμπορικά και συστήματα θέρμανσης και ψύξης HVAC Το προϊόν παρέχει επίσης ρυθμιστικό

Προβολή Προϊόντος »

Leak Sealer F4 10L

Το Leak Sealer F4 είναι ένα εσωτερικό στεγανωτικό διαρροών που αναπτύχθηκε για χρήση σε συστήματα HVAC και ελαφριά εμπορικά συστήματα θέρμανσης και ψύξης για τη

Προβολή Προϊόντος »

Protector+ Filter Fluid F9 10L

Το Protector+ Filter Fluid F9 είναι ένας βελτιωμένος αναστολέας που ενσωματώνει τεχνολογία διασποράς που παρέχει εξαιρετική προστασία από τη διάβρωση, αναστολή αλάτων και έλεγχο του

Προβολή Προϊόντος »

HVAC Cleaner F3 10 litre

Ένα καθαριστικό γενικής χρήσης, το HVAC Cleaner F3, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προετοιμασία νέων εγκαταστάσεων πριν από την εκκίνηση, καθώς και για την αφαίρεση

Προβολή Προϊόντος »

Cleaner F3 10L

Ένα καθαριστικό γενικής χρήσης σχεδιασμένο για χρήση σε συστήματα θέρμανσης και ψύξης HVAC και ελαφριά επαγγελματικά συστήματα, το καθαριστικό F3 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον

Προβολή Προϊόντος »

Country