Αναστολείς και προστατευτικά

Οι αναστολείς διάβρωσης, αλλιώς γνωστοί ως προστατευτικά διάβρωσης ή αναστολείς κεντρικής θέρμανσης, προστατεύουν τα συστήματα κεντρικής θέρμανσης από τον σχηματισμό ιλύος και τη συσσώρευση της κλίμακας. Οι επιβλαβείς επιδράσεις των υπολειμμάτων διάβρωσης μπορεί να προκαλέσουν θόρυβο του λέβητα, μπλοκάρισμα ψυγείου ή σωληνώσεων και βλάβη του λέβητα καθώς και αρνητική επίπτωση στη συνολική αποδοτικότητα του συστήματος.