Αφαλάτωση

Τα άλατα ασβεστίου είναι ένας βασικός παράγοντας που συμβάλλει στη μείωση της αποδοτικότητας του συστήματος με αποτέλεσμα υψηλότερους λογαριασμούς ενέργειας για τον ιδιοκτήτη σπιτιού. Η εναπόθεση αλάτων έχει επίσης αρνητικό αντίκτυπο στη διάρκεια ζωής του λέβητα, ο οποίος περιορίζει πρόωρα την διάρκεια ζωής των ευάλωτων εξαρτημάτων του συστήματος, όπως οι εναλλάκτες θερμότητας και οι αντλίες. Η Fernox διαθέτει μια σειρά από χημικές επεξεργασίες και μαγνητικές συσκευές για να προσφέρει προστασία ολόκληρης της οικίας και ενιαία συσκευή για να αποφευχθεί η συσσώρευση και η ευκολότερη αφαίρεση των αλάτων.