Αποκατάσταση αλάτων

Limescale Remover DS-3 2kg

Με τη χρήση θειικού οξέως, αυτό το ισχυρό, φιλικό προς το περιβάλλον Limescale Preventer DS-3 είναι ιδανικό για την αφαίρεση των στερεοποιημένων εναποθέσεων ασβεστούχων αλάτων

View Product »

System Neutraliser 2 litre

Ο ουδετεροποιητής μετάδοσης συστήματος έχει σχεδιαστεί για την εξουδετέρωση οποιουδήποτε οξέος στο σύστημα μετά τον καθαρισμό με ένα καθαριστικό οξέος, όπως το Fernox DS40 Descaler

View Product »

Country