Σιγαστήρας θορύβου λέβητα

Boiler Noise Silencer F2 Express 400ml

Το Boiler Noise Silencer F2 έχει σχεδιαστεί για τη μείωση του θορύβου και του βραστήρα του λέβητα και την αποκατάσταση της ικανότητας μεταφοράς θερμότητας Ο

View Product »

Country