Εφαρμογή, τοποθέτηση και δοσολογία

Το Solar Cleaner είναι κατάλληλο για χρήση με ηλιακές εγκαταστάσεις που συμμορφώνονται με τα πρότυπα BS EN 12976 και BS 5918. Αποστραγγίστε το σύστημα ηλιακού υγρού από το χαμηλότερο σημείο του συστήματος μέσα σε ένα κατάλληλο για την απόρριψή του δοχείο. Το Fernox Solar Cleaner διατίθεται σε συμπυκνωμένη μορφή και πρέπει να αραιώνεται με νερό του δικτύου ή με απιονισμένο νερό, σε αναλογία μία φιάλη για κάθε 25 λίτρα. Αναπληρώστε το σύστημα με διάλυμα καθαριστικού και αφήστε το να κυκλοφορήσει για 30 λεπτά. Αποστραγγίστε ή αντλήστε το χρησιμοποιημένο καθαριστικό, τοποθετώντας το μέσα σε ένα κατάλληλο για την απόρριψή του δοχείο. Αναπληρώστε το σύστημα με νερό και κυκλοφορήστε το για 5-10 λεπτά, ώστε να αφαιρεθούν τυχόν υπολείμματα καθαριστικού από το σύστημα, και απορρίψτε το νερό. Μετά την έκπλυση, το pH του νερού του δικτύου και του τελικού νερού που θα αφαιρεθεί θα πρέπει να είναι το ίδιο. Αν το pH του νερού του δικτύου είναι χαμηλότερο, επαναλάβετε τη διαδικασία έκπλυσης. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία της έκπλυσης, βεβαιωθείτε ότι όλοι οι σωλήνες έχουν αποστραγγιστεί και ότι δεν έχει παραμείνει νερό στο κύκλωμα, πριν το γεμίσετε με Fernox Solar S1 fluid.

Συσκευασία, Χειρισμός και Ασφάλεια

Το Fernox Solar Cleaner διατίθεται ως συμπύκνωμα σε φιάλες των 500 ml.

Το Fernox Solar Cleaner ταξινομείται ως μη επικίνδυνο αλλά, όπως με όλα τα χημικά φυλάξτε το μακριά από παιδιά. Απορρίπτετε τα υποβαθμισμένα θερμικά υγρά και το χρησιμοποιημένο διάλυμα καθαριστικού σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Φυσικές ιδιότητες / Ιδιότητες

Συμπυκνωμένο υδατικό διάλυμα ειδικά παρασκευασμένων καθαριστικών και αναστολέων.
Εμφάνιση: Διάφανο, άχρωμο υγρό
Οσμή: Ελαφρά
SG: 1.04
pH [συμπ.] 7.3

Μετρήσεις όγκου /διαστάσεις
Filters Sort results
Reset Apply
Κωδικός προϊόντος
Διαστάσεις μεμονωμένης μονάδας(Υψος x Πλάτος x Βάθος)
Γραμμικός κώδικας μεμονωμένης μονάδας
Διαστάσεις εξωτερικού κιβωτίου(Υψος x Πλάτος x Βάθος)
Γραμμικός κώδικας εξωτερικού κιβωτίου (ITF)
59430
182 × 88 × 52 mm
5014551594302
195 x 268 x 182 mm
05014551000186

Country