Βακτηριακός έλεγχος

Η πρόληψη και ο έλεγχος της βακτηριακής και μικροβιολογικής μόλυνσης σε συστήματα θέρμανσης και ψύξης, καθώς και η τεχνολογία ενδοδαπέδιας θέρμανσης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι κρίσιμες. Η Fernox προσφέρει προϊόντα απολύμανσης τα οποία είναι αποτελεσματικά στη διείσδυση και απομάκρυνση των βιοφίλμ για τον έλεγχο της Legionella και των ψευδομονών.